آزمایشگاه و کنترل کیفی

آزمایشــگاه

مواد اولیه وارد شده به انبار شرکت قبل از انتقال به سالن تولید، توسط متخصصین آزمایشگاه، تحت آزمایشهای فنی و شیمیایی لازم قرار گرفته و پس از تائید، مجوز انتقال به سالن تولید صادر می گردد.
پس از طی پروسه تولید، محصول نهایی توسط مهندسین کنترل کیفی از لحاظ شفافیت و مقاومت های مکانیکی مورد آزمایش و تستهای لازم قرار گرفته و پس از تائید، آمــاده ارســـال می گردد.

تحمل حرارتی و گارانتی

ورق های صنعتی در برابر آفتاب و گرما تا 80+ درجه و سرما تا 120- درجه مقاوم بوده و هیچ گونه ترد شدگی، خشک شدگی و ترک خوردگی و شکستگی ( به دلیل استفاده از الیاف شیشه و رزین پلی استر که در خط تولید به پخت کامل رسیده است) برای این ورق ها بوجود نخواهد آمد.
گارانتی 10 ساله این شرکت تضمینی برای کیفیت بالای محصولات می باشد.